Algemeen

Dierenopvang Maasland is een vluchtheuvel voor honden en katten die zwervend worden aangetroffen in het werkgebied van de opvang, gemeente Oss. Andere dieren dan honden en katten of dieren die niet in het werkgebied van Dierenopvang Maasland worden gevonden kunnen niet ter opname worden aangeboden.

Zwerfdieren, gevonden kat
Zwerfdieren, gevonden hond

Wat te doen als u een hond of kat heeft gevonden?

  • Als u de mogelijkheid heeft kunt u van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00-15.00 naar de opvang komen met het gevonden dier.
  • Als eerste wordt er gecheckt of het dier inderdaad is gevonden in de gemeente Oss.
  • Het dier wordt vervolgens gecontroleerd op aanwezigheid van een chip en of deze geregistreerd is bij een databank.

In het geval dat de chip geregistreerd is wordt door de opvang de geregistreerde eigenaar telefonisch benaderd. Indien wij geen contact kunnen krijgen of de geregistreerde eigenaar geeft aan dat de hond of kat niet meer in zijn of haar bezit is wordt de hond of kat opgenomen in de opvang en wordt het dier met foto als gevonden geplaatst op de Facebook van Dierenopvang Maasland: Facebook Dierenopvang Maasland

Ter informatie: er zijn voor de vinder geen kosten verbonden aan het controleren van de chip en opname van het dier.

Als u geen mogelijkheid heeft om zelf naar de opvang te komen met de hond of kat omdat u geen vervoer heeft, of de opvang is op dat moment gesloten, kunt u Dierenambulance Maasland benaderen: 088-8113510: Facebook Dierenambulance Maasland voor vervoer van de hond of kat naar de opvang.


Wat gebeurt er met de hond of kat als deze in de opvang komt?

Het dier wordt opgenomen in het digitale bestand van de opvang. In het digitale bestand worden signalement, uiterlijke kenmerken, chipnummer (indien aanwezig) en verdere bijzonderheden van het dier opgenomen. Ook wordt digitaal vastgelegd of en wanneer er getracht is om met een geregistreerde eigenaar in contact te komen. Als er registratie is van een eigenaar maar deze is telefonisch niet bereikbaar, wordt er een brief of mail gestuurd naar de eigenaar over de aanwezigheid van zijn/haar dier.

Er wordt een foto van het dier genomen het dier wordt in een voor hem of haar passend verblijf in quarantaine geplaatst. Het dier krijgt eten, drinken, speelmateriaal en er wordt een slaapplaats voor het dier ingericht.

De eerstvolgende werkdag wordt er door een asielmedewerker aan de hand van een checklist gekeken naar algemene gezondheid en wordt het dier preventief behandeld tegen wormen en vlooien. Ook wordt er gekeken naar hoe het dier zich gedraagt: is het dier lusteloos, is het actief, is het dier open naar mensen, terughoudend, angstig of agressief naar mensen? Dit alles wordt gedocumenteerd in het digitale dossier van het dier.


Wanneer mag een hond of kat naar een nieuw thuis?

Elke Dierenopvang heeft een wettelijke bewaarplicht voor zwerfdieren. Dit betekent dat een eigenaar twee weken de gelegenheid heeft om het dier als eigenaar te claimen. Essentieel hierbij is dat een eigenaar dient aannemelijk te maken dat het zijn of haar dier is, dit kan door bijvoorbeeld een vaccinatiebewijs te laten zien, bewijs van registratie op zijn of haar naam, of door goed lijkende foto’s van het dier te laten zien.

Een opvang is wettelijk verplicht om binnen vijf werkdagen na binnenkomst het dier door een dierenarts klinisch te laten onderzoeken en een vaccinatie toe te dienen. De gezondheidsstatus en vaccinatiestatus van een zwerfdier is tenslotte niet bekend bij binnenkomst.

Het is voor een eigenaar niet kosteloos om zijn/haar dier weer op te halen, alle door de opvang gemaakte kosten worden in rekening gebracht en moeten voor hereniging met het dier worden voldaan.

Voor de tarieven van de kosten, zie onze tarieven zwerfdieren.

Nadat de wettelijke bewaarplicht van twee weken na binnenkomst is verstreken vervalt het dier in eigendom aan de opvang en mag de opvang een nieuw passend thuis zoeken voor het dier.

Op het moment dat het dier vrij komt voor adoptie wordt het dier online gepromoot met foto’s en karakterbeschrijving van het dier.

Zwerfdieren, hond en kat samen

Steun Dierenopvang Maasland

Wilt u de zorg voor onze dieren ondersteunen?
Een gift is erg welkom.
Elke euro komt ten goede aan de zorg voor onze dieren.

Dank u voor uw bijdrage!Op dit moment hebben wij binnen de opvang meerdere betaalde vacatures beschikbaar.
Ben jij iemand die het mooi lijkt om iets te kunnen betekenen voor het welzijn van honden en katten in een Dierenopvang?
Klik dan snel op deze link: vacature asielmedewerker

Zwerfdieren, hond en kat samen