Korte geschiedenis van de opvang

Stichting Dierenopvang Maasland is een vluchtheuvel voor zwerfhonden en zwerfkatten die in de gemeente Oss worden aangetroffen. Hiermee voert de opvang de twee weken wettelijke bewaarplicht van van zwervend aangetroffen honden en katten in de gemeente Oss uit.
Deze dieren worden opgenomen in de opvang en krijgen alle zorg die nodig is om het welzijn van de dieren te garanderen.
Kerntaak van de opvang is de eigenaar en het dier zo snel mogelijk herenigen maar in ieder geval binnen twee weken na binnenkomst.
Na de twee weken wettelijke bewaarplicht van de gemeente vervalt namelijk het dier in eigendom van de opvang en mag de opvang een passend nieuw thuis zoeken voor het dier.

Al sinds 1986 is de opvang gevestigd aan Aengelbertlaan 30 te Oss.
Voordeel van deze locatie is dat de opvang gelegen is aan een rustige weg zonder doorgaand verkeer. Daarbij is er tegenover de opvang een mooi groot bos waar heerlijk gewandeld kan worden met de honden van de opvang. De omgeving van de opvang is daardoor een zeer rustige omgeving, dit is voor de honden en katten die in de opvang verblijven erg prettig.

Voorzijde gebouw

In 2010 is er flink geïnvesteerd in de opvang op bouwtechnisch vlak. De verblijven van de honden zijn ruimer geworden, ze hebben een binnen en buitenverblijf en kunnen 24 uur per dag naar hun buitenverblijf, de groepskamers van de katten hebben een flinke opknapbeurt gehad met daaraan een ruim buitenverblijf gekoppeld wat 24 uur per dag toegankelijk is. Ook is er een apart quarantaineverblijf voor de katten gerealiseerd, in deze kamers heeft elke kat een dubbel verblijf zodat hij/zij voldoende bewegingsruimteruimte heeft.

Alles om te zorgen dat de dieren zo optimaal mogelijk kunnen verblijven in de opvang.

Voor de honden zijn er vijf ruime speelweides zodat zij op een leuke ontspannen manier contact kunnen maken met soortgenoten en actief bezig kunnen zijn.


Samenwerking met derden

De opvang werkt nauw samen met Dierenambulance Maasland, zij verzorgen het vervoer van zwervend aangetroffen honden en katten die naar de opvang komen.

Daarnaast heeft de opvang een goede samenwerking met Dierenartspraktijk Berghem.
Deze praktijk draagt zorg voor alle zaken over de gezondheid van de dieren en zorgt niet alleen voor de nodige behandelingen maar treed ook adviserend op.

Voor dieren die kampen met gedragsproblemen wordt nauw samengewerkt met gedragsdeskundigen voor honden en katten.


Opvangbeleid zwerfdieren

Alle honden en katten die zwervend worden aangetroffen in het werkgebied van de opvang worden opgevangen, ongeacht leeftijd, ras, gezondheid of gedrag. Hierover zijn duidelijke afspraken gemaakt met de gemeente Oss.

Honden en katten die gewond of ernstig ziek worden gevonden gaan eerst naar Dierenartspraktijk Berghem voor behandeling, als de dierenarts het medisch verantwoord vindt kan het dier, eventueel met verdere behandeling, naar de opvang worden overgebracht. Indien nodig zal de dierenarts het dier voor behandeling of observatie opnemen op de dierenartspraktijk.

Lees hier ons volledige beleidsplan.


Opvangbeleid dieren waarvan een eigenaar afstand wil doen

Ook kunnen er honden en katten opgevangen worden waarvan een eigenaar noodgedwongen afstand moet doen. Voordat een dier opgenomen kan worden wordt er wel eerst gekeken naar de herplaatsingskansen van het dier. Het welzijn van de hond of kat staat voorop. De opvang is immers een “doorloophuis” en geen permanente opvang.

Voor meer informatie zie afstand doen van uw hond of kat.


Herplaatsingsbeleid

Dierenopvang Maasland ziet het als hun plicht om de onder hun zorg vallende dieren op een verantwoorde manier te herplaatsen. Voordat een dier herplaatst wordt vindt er een gedegen screening plaats van een eventueel passend nieuw thuis. Naast een screening door middel van een vragenformulier wordt er ook persoonlijk in gesprek gegaan met een geïnteresseerde voor een dier van de opvang en wordt er tijdens contact met het dier gekeken hoe het dier reageert en hoe de potentiële nieuwe eigenaar omgaat met het dier.
Om een potentiële nieuwe eigenaar ruim de tijd te geven om kennis te maken met het dier wordt er alleen op afspraak gewerkt.
In sommige gevallen moet een geïnteresseerde meerdere malen terugkomen voor persoonlijk contact met het dier. Pas als de opvang ervan overtuigd is dat het dier en de potentiële nieuwe eigenaar een match zijn zal er worden overgegaan tot herplaatsing. Na herplaatsing vindt er nazorg plaats via mail en telefoon, de opvang zal een nieuwe eigenaar met raad en daad bijstaan als er vragen zijn.

Voor meer informatie zie adopteer een hond of kat.

Chihuahua
Trio kat 2

Dierenwelzijnsbeleid

De opvang hanteert de “vijf vrijheden van Brambell” en heeft dierenwelzijn van het individuele dier in een hoog vaandel staan.

Er zal dan ook te allen tijde gezorgd worden dat het dierenwelzijn gegarandeerd kan worden.

Dierenopvang Maasland is door Keurmerk Opvang al jaren gecertificeerd. Dit Keurmerk hanteert ook de “vijf vrijheden van Brambell” en sluit dus goed aan op de dierenwelzijnsvisie van de opvang. Minimaal viermaal per jaar vindt er een symposium van Keurmerk Opvang plaats waarbij onze opvang vertegenwoordigd is, daarnaast zijn er regelmatig audits vanuit Keurmerk Opvang. Een audit is een systematisch en onafhankelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door een auditor.

Certificaat Keurmerk Opvang


Medewerkers

Dierenopvang Maasland heeft de beschikking over een team van drie medewerkers in loondienst, een beheerster en twee asielmedewerkers, die er zorg voor dragen dat het, door het bestuur opgestelde beleid, ten alle tijde nageleefd en uitgevoerd wordt.

Naast deze medewerkers is er een groot team van ca. 65 gemotiveerde vrijwilligers beschikbaar die de medewerkers ondersteunen met de dagelijkse verzorging van de dieren.
Gastgezinnen verzorgen in hun thuissituatie de opvang van zogende moederdieren, jonge dieren of dieren die moeten herstellen na een ziekte of een operatie.

Dierenopvang Maasland en haar medewerkers zien voorlichting aan publiek als een belangrijke taak. Daartoe worden er open dagen en activiteiten op het asiel georganiseerd. Zo draagt Dierenopvang Maasland bij aan verantwoord huisdierenbezit en wellicht aan voorkoming huisdierenoverschot.


Bestuur opvang

Net als de vele vrijwilligers die ons ondersteunen met de dagelijkse verzorging van de opvang is ook ons bestuur werkzaam op volledige vrijwillige basis.

Het bestuur bestaat uit vijf leden: Leo Bokmans, Linda de Heijer, Annemarie van Grunsven, Suzanne van Erp en Anita Verstegen. Maandelijks wordt er een vergadering ingepland waarbij veelal het beheer van de opvang (Sandra van Rooij) aanwezig is. Tijdens een bestuursvergadering zijn alle zaken over de opvang bespreekbaar zoals het garanderen van dierenwelzijn, het nemen van besluiten over beleidszaken, subsidies, en sponsoring van de opvang.

Stichting Dierenopvang Maasland is als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De stichting beschikt over een ANBI-status en publiceert jaarverslagen van de opvang online.


Stages en dagbestedingsplaatsen

Er zijn stageplaatsen voor zowel dierverzorgend onderwijs als maatschappelijke stages van het voortgezet onderwijs beschikbaar.

Er worden dagbesteding plekken aangeboden voor mensen vanuit geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en/of jeugdzorg.
Mensen die een sanctie in de vorm van een taakstraf opgelegd hebben gekregen door Justitie, verslavingszorg, Kinderbescherming etc. kunnen bij de opvang werkzaamheden verrichten.

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk binnen de opvang zie “Werken bij de opvang”.

Steun Dierenopvang Maasland

Wilt u de zorg voor onze dieren ondersteunen?
Een gift is erg welkom.
Elke euro komt ten goede aan de zorg voor onze dieren.

Dank u voor uw bijdrage!Vacature asielmedewerkers

We hebben op dit moment meerdere betaalde vacatures beschikbaar!
Lijkt het jou leuk om ons team te komen versterken?
Lees dan snel verder en kijk welke vacatures wij beschikbaar hebben.

Zwerfdieren, hond en kat samen


vacatures asielmedewerker