Gastgezinnen

Poezen zijn doorgaans toegewijde moeders die de zorg voor hun kittens uiterst serieus nemen. De omgeving waarin de moeder verblijft en haar nest baart, is bepalend voor de start die kittens maken. Zwerfmoeders die buiten hun kroost grootbrengen, leiden een zwaar bestaan en dit beïnvloedt het welzijn van de kittens. Zwerfkittens zonder moeder hebben het nog veel zwaarder en hun conditie zal snel verslechteren.

Gastgezinnen kunnen een middel zijn om de intensieve en specialistische zorg die met name kittens nodig hebben te realiseren Ervaring en onderzoek tonen aan dat de opvang in huiselijke omgeving een positieve invloed heeft op de fysieke en psychosociale ontwikkeling van het kitten. Zeker asielen waar de benodigde 24-uurs zorg niet aanwezig is, doen vaak een beroep op gastgezinnen voor tijdelijke opvang en verzorging.


Welke dieren komen in aanmerking voor opname in een gastgezin?

  • Jonge kittens (bijv. tot 6 weken) die nog niet in staat zijn zich zelfstandig te voeden.
  • Zieke kittens die vanwege hun conditie constante zorg nodig hebben, ook in de avonduren en/of 's nachts.
  • Kittens die niet of niet goed gesocialiseerd zijn ten opzichte van mens en dier.
  • Zieke katten die een dermate langdurige behandeling nodig hebben, dat quarantaine in het asiel welzijnsproblemen kan geven.

 

Moeder en kittens
Kittens

Screening en intake van een gastgezin

Potentiële gastgezinnen ondergaan een zorgvuldige intake-procedure waarin uitvoerig wordt ingegaan op alle aspecten van de huiselijke opvang, de eisen en criteria die de organisatie stelt en de concrete gang van zaken. Ook wordt door middel van een gesprek en een eventueel huisbezoek door het asiel een inschatting gemaakt van de situatie.

Verder moet het gastgezin op de hoogte gebracht worden van alle consequenties en risico's van de opvang in huis. Bij voorkeur worden de gemaakte afspraken in een contract vastgelegd en ondertekend, zodat beide partijen weten waar ze aan beginnen.

Het gastgezin moet beschikken over voldoende kennis en ervaring met betrekking tot (specialistische) dierverzorging en over voldoende tijd en aandacht om de zorg aan te kunnen, belangrijk onderdeel hiervan is het rechtstreeks kunnen toedienen van medicatie. Dit zal ook samenhangen met het type opvang waar het gastgezin voor in aanmerking komt (jonge kittens, schuwe kittens, moeders). Belangrijke aspecten zijn verder: hygiëne, niet te veel eigen dieren, leeftijd van kinderen en eigen vervoer.


Communicatie met een gastgezin

Er is regelmatig contact tussen een aanspreekpunt binnen de organisatie en het gastgezin. Naast telefonisch contact met de gastgezinnen kan het belangrijk zijn huisbezoeken af te leggen. Dit, om zo in te schatten hoe het met de opgevangen dieren gaat. Er worden afspraken gemaakt over wanneer een gastgezin zelf contact moet opnemen met asielbeheerder of -dierenarts.


Herplaatsing van kittens

De plaatsing van het dier verloopt via de organisatie en niet op eigen initiatief van het gastgezin. Als er potentiële eigenaren zijn die zich rechtstreeks tot het gastgezin wenden, worden die naar de organisatie doorverwezen. De dieren kunnen vanuit de opvang of onder toezicht en regie van de organisatie worden geplaatst. De nieuwe eigenaren moeten aan alle gebruikelijke (contractuele) verplichtingen voldoen.

Dierenopvang Maasland werkt samen met gastgezinnen, in totaal zijn er ca. 30 gastgezinnen inzetbaar voor de opvang van drachtige en/of zogende moederpoezen of verweesde kittens.

Mocht u meer interesse hebben om als gastgezin de opvang te ondersteunen, stuur dan een mail: info@dierenopvangoss.nl

Zogend kitten
Solo kitten

Steun Dierenopvang Maasland

Wilt u de zorg voor onze dieren ondersteunen?
Een gift is erg welkom.
Elke euro komt ten goede aan de zorg voor onze dieren.

Dank u voor uw bijdrage!Op dit moment hebben wij binnen de opvang meerdere betaalde vacatures beschikbaar.
Ben jij iemand die het mooi lijkt om iets te kunnen betekenen voor het welzijn van honden en katten in een Dierenopvang?
Klik dan snel op deze link: vacature asielmedewerker

Zwerfdieren, hond en kat samen