Volg ons

Contact

Dierenopvang Maasland

Aengelbertlaan 30
5342 LA Oss
Telefoon: 0412-638497

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.



Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van
11:00 t/m 15:00 uur

Zaterdag van 11.00-16.00 uur

Op zon en feestdagen zijn wij gesloten

Over ons

Onderstaand is een verkorte beleidsverklaring en is onderdeel van het door het bestuur opgestelde asielprotocol. Het asielprotocol is het uitgangspunt geweest om een door Dierenbescherming Erkende Opvang te worden.
Onze opvang heeft op basis van het asielprotocol voldaan aan het erkenningsbeleid van Dierenbescherming.

Dierenopvang Maasland biedt afgestane of zwervende honden en katten uit het, bij de opvang aangesloten verzorgingsgebied t.w. gemeenten Oss en Landerd, veilige en comfortabele opvang. Ook bied de opvang een plek aan honden en katten waarvan een eigenaar afstand wil doen.

Het op te vangen dier ontvangt, ongeacht leeftijd, uiterlijk, gedrag- of gezondheidsstatus passende zorg.

Dieren die dragend, zogend of nestblijvend zijn worden in principe in gastgezinnen gehuisvest. De opvang wil bijdragen aan gedegen socialisatie van jonge dieren.

Verwilderde katten worden direct gescreend op mogelijkheden tot resocialisatie.
Om katten op verantwoorde wijzen te screenen hebben drie professionals die in de opvang werkzaam zijn een cursus “socialisatie gradatie katten bepalen” gevolgd.

Katten die niet voor een resocialisatietraject in aanmerking komen worden zo spoedig mogelijk voor neutralisatie en plaatsen van een transponder bij de dierenarts aangeboden. Na herstel worden zij, eventueel in samenwerking met Dierenbescherming Regionaal , uitgeplaatst op de vindplek.

Dieren met gedrag- en of gezondheidsproblemen worden behandeld en verzorgd met als doel het dier, met richtlijnen voor de nieuwe eigenaar, een passend thuis te bieden. 

Daartoe wordt nauw samengewerkt met de dierengedragstherapeut en dierenarts. 

De opvang borgt ten alle tijde de eigenwaarde van de aan haar zorg toevertrouwde dieren. 

Voor zwerfdieren wordt na de wettelijke bewaartermijn van 14 dagen en het voldoen aan de vaccinatie- en registratierichtlijnen actief gezocht naar een passend, blijvend thuis. 

De opvang zorgt voor voldoende voorlichting, begeleiding en nazorg van de nieuwe eigenaar. De opvang probeert actief dieren uit de opvang onder de aandacht te brengen van zoekende eigenaren die hun dier verloren zijn en aspirant eigenaren die een nieuwe huisgenoot zoeken. 

Dierenopvang Maasland heeft de beschikking over een team van betaalde, gediplomeerde professionals die er zorg voor dragen dat het, door het bestuur opgestelde beleid, ten alle tijde nageleefd en uitgevoerd wordt. 

Naast het professionele team is er een groot team van gemotiveerde vrijwilligers beschikbaar die het professionele team ondersteunen. 

Dierenopvang Maasland onderschrijft de koepelvisie van de Dierenbescherming wat betreft euthanasie en voert derhalve een non- euthanasiebeleid. Echter, in een enkel geval kan euthanasie worden overwogen. 

Dieren met een infauste diagnose, dieren die niet verbeteren op adequaat ingestelde therapie of progressieve ernstige gezondheidsproblemen vertonen kunnen voorgedragen worden voor medische euthanasie. 

Dieren met zeer storend afwijkend gedrag, agressieve gedragingen naar mens en dier of dieren die automutilerend gedrag vertonen worden intensief begeleid door gedragstherapeuten. Blijkt er, na adequate therapie geen progressie of zelfs verergering aanwezig dan kan het dier, door de euthanasiecommissie worden voorgedragen voor euthanasie. 

Daarbij wordt de “beslisboom” van de KNMvD als handvat gebruikt. 

 

U bent altijd van harte welkom om een kijkje te komen nemen in onze opvang!