Volg ons

Contact

Dierenopvang Maasland

Aengelbertlaan 30
5342 LA Oss
Telefoon: 0412-638497

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag van
11:00 t/m 15:00 uur

Zaterdag van 11.00-16.00 uur

Op zon en feestdagen zijn wij gesloten

Plaatsingsbeleid

 

Het hieronder beschreven plaatsingsbeleid is onderdeel van het door het bestuur van de opvang opgestelde asielprotocol en dient te allen tijde door de professionals te worden nageleefd. Doel van het te hanteren plaatsingsbeleid is een zo goed mogelijke match te verkrijgen tussen dier en nieuwe eigenaar.

Bezoekers van de opvang die op zoek zijn naar een dier welk zij een nieuw thuis willen bieden mogen vrijblijvend de ruimtes bezoeken waarin volledig gevaccineerde dieren verblijven.

Quarantaineruimten zijn gesloten voor bezoekers.

Indien van een dier door de vorige eigenaar afstand is gedaan mag de geïnteresseerde tevens het gedragsformulier inzien en wordt hierbij nog evt. aanvullende info gegeven m.b.t. tot de ervaringen die de opvang heeft met het dier.

Indien een geïnteresseerde een hond een nieuw thuis wil bieden zal er eerst met de hond gewandeld moeten worden en moeten alle gezinsleden kennis hebben gemaakt met de hond. Indien een geïnteresseerde al een hond heeft zal ook deze bij de opvang kennis moeten komen maken met de nieuwe hond.

Voor elk dier, hond of kat, geldt dat er een “plaatsingsgesprek” moet plaatsvinden voor de opvang kan overgaan tot herplaatsing van het dier.

Kittens die een leeftijd hebben van 9 weken worden niet als "vrijgezelle"kat geplaatst, ze moeten oftewel samen met een soortgenootje geplaatst worden of er moet al een andere kat in huis zijn, die gewend is aan het omgaan met andere katten. Jonge kittens hebben soortgenoten nodig om het soortspecifiek vgedrag verder te ontwikkelen. Dit komt het welzijn van de kat ten goede.

Tijdens dit gesprek wordt zoveel mogelijk informatie ingewonnen zodat de opvang een zo eerlijk mogelijke beoordeling kan geven over al dan niet overgaan tot herplaatsing van het dier.

Alle zaken die betrekking hebben op het gedrag en/of gezondheid van het dier, zoals bijvoorbeeld een medicijnkuur die het dier in de opvang heeft gehad, een uitzonderlijke dierenartsbehandeling, info vanuit een observatie van een gedragsdeskundige etc. etc., worden aan de geïnteresseerde verteld.

De opvang wil een zo duidelijk en uitgebreid mogelijk beeld geven van het dier, dit om een evt. verkeerde inschatting van het dier vanuit de geïnteresseerde te voorkomen.

Indien er twijfels bestaan over het al dan niet plaatsen van het dier bij de geïnteresseerde kan er door de opvang een bedenktijd gegeven worden en kan het dier gedurende 1 dag “gereserveerd” worden voor de geïnteresseerde.
  
        

De huisregels zijn wezenlijk onderdeel van de koopovereenkomst en voor overdracht van het dier dient de geïnteresseerde de huisregels door te nemen en voor akkoord te ondertekenen.

De opvang biedt een gezondheidsgarantie, dit staat op de huisregels vermeld.

Indien een dier door de opvang wordt herplaatst en het dier wordt binnen een termijn van twee weken ziek dan kan de nieuwe eigenaar contact opnemen met de opvang en mag hij/zij met het dier op kosten van de opvang naar de bij de opvang aangesloten dierenarts.

Indien er redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de ziekte van het dier een gevolg is van het verblijf in de opvang zullen hieruit voortvloeiende medische behandelingen door de opvang worden vergoed.

Indien een nieuwe eigenaar ervoor kiest om zijn/haar eigen dierenarts te consulteren wordt een evt. ingediende rekening door het bestuur behandeld. Het bestuur neemt dan het besluit over een evt. aan te bieden vergoeding.

Indien een dier welk in de opvang verblijft voor opname in de opvang een verboden ingreep heeft ondergaan dient dit aan een evt. geïnteresseerde te worden verteld. Als hij/zij ervoor kiest om het dier een nieuw thuis te geven wordt op de koopovereenkomst en de huisregels vermeld dat de verboden ingreep heeft plaatsgevonden voordat het dier in de opvang terecht kwam. Hierdoor kan een nieuwe eigenaar dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering van de verboden ingreep.

In sommige situaties kan vanuit de opvang een proefplaatsing worden aangeboden. Dit gebeurt echter altijd op initiatief van de opvang en er zijn altijd gegronde redenen voor. Zo kan het b.v. voorkomen dat een dier in de opvang onzindelijk gedrag vertoond en de kans groot is dat dit te een gevolg is van stress t.g.v. het verblijf in de opvang en onzindelijk gedrag in een gewone “thuissituatie” achterwege blijft.

De opvang heeft geen mogelijkheden om trainingen voor honden aan te bieden. Wel kan de opvang, indien zij dit nodig acht, een gedragsdeskundige inschakelen die de nieuwe eigenaar ondersteuning geeft in de nieuwe thuissituatie. Indien de opvang een gedragsdeskundige inschakelt zijn hieraan voor de nieuwe eigenaar geen kosten verbonden.

Een nieuwe eigenaar heeft de mogelijkheid om een verpakking Royal Canin voer, welk het dier in de opvang ook krijgt, tegen een sterk gereduceerd tarief bij de opvang te kopen. Verandering van voeder kan stress veroorzaken en om mogelijke spijsverteringsproblemen te voorkomen is het verstandig om het dier gedurende de eerste periode in zijn nieuwe thuis het voeder te geven waar hij/zij aan gewend is.

De opvang heeft te alle tijde het recht om opname van een afstandsdier of een herplaatsing van een dier te weigeren zonder hierover nadere uitleg te geven aan de eigenaar of geïnteresseerde(n).

Indien een eigenaar zijn/haar uit de opvang verkregen dier retour wil brengen wordt er tijdens een intakegesprek bekeken of er mogelijkheden zijn om het retour brengen van het dier voorkomen kan worden.
Zo kunnen er gericht adviezen worden gegeven m.b.t. onzindelijkheid, probleemgedrag, gezondheidsklachten en kan eventueel een gedragstherapeut worden geadviseerd voor therapie aan huis.